naszeusługi

Trening personalny

To indywidualnie dostosowany trening do potrzeb klientów. Kontrola nad poprawną techniką wykonywania ćwiczeń. Ciągła motywacja ze strony trenera i stałe monitorowanie efektów.

trening multipersonalny

Jest to trening specjalnie ułożony dla grupy 4-6 osób, mających podobny cel i motywacje do wzajemnej rywalizacji. Podobnie jak w treningu personalnym łączone są ćwiczenia z zakresu treningu funkcjonalnego, siłowego i sprawnościowego typu cross.

plany żywieniowe

Pomagamy w ułożeniu planu żywieniowego, według potrzeb klientów. Staramy się wprowadzić klientom nawyki zdrowego odżywiania tak, aby dieta była przyjemna i efektywna.

test oceny funkcjonalnej

Test oceny funkcjonalnej FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN i ćwiczenia korygujące – Test polega na identyfikacji słabych ogniw łańcucha kinematycznego. Ćwiczenia korygujące poprawiają sprawność klienta i obniżają ryzyko kontuzji.

Przygotowanie motoryczne sportowców

Trening skupiający się na dostosowaniu ćwiczeń do danej dziedziny, w której sportowiec chce poprawić swoje wyniki. Skupiamy się na rozwoju poszczególnych zdolności motorycznych takich jak siła, szybkość, skoczność czy wytrzymałość.